Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het aPOPpoldro popkoor heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring. 

Gegevensbescherming 

Neem je met ons contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn: 

– om je aan te melden voor een festival, een training, of een vergelijkbare kooractiviteit. 

– als je een vraag aan ons stelt over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie. 

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijderen we deze gegevens uit het (digitale en papieren) administratie. 

Beeld- en geluidgegevens 

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we erop toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacybeschermende normen in acht neemt. 

Diensten aan/van derden 

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarin verklaart deze derde partij de privacyregels van de AVG in acht te nemen. 

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA geven we uitsluitend het aantal leden van een koor/groep op de jaarlijkse peildatum doorgeven, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens 

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze administratie apoppoldro@gmail.com 

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Sociaal media buttons 

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie sociaal media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaring van deze sociaal mediakanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Jaarlijkse check 

We verifiëren jaarlijks of ons privacy beleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacy beleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren. 

aPOPpoldro popkoor 

Apeldoorn