Koorreglement

 1. Aanmelden als lid van het koor kan schriftelijk middels het invullen van het inschrijfformulier, of het inschrijfformulier op de website, welke de voorkeur heeft. 

2. Een belangstellende mag 2 repetities gratis bijwonen (en meteen meedoen). 

3. het bestuur van aPOPpoldro maakt wellicht kort voor het optreden via de App en via de e-mail bekend in welke outfit opgetreden gaat worden. 

info4. Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan de optredens en daarbij 30 minuten van tevoren aanwezig zullen zijn. 

5. Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn op de repetities en daarbij ook ruim op tijd komen. De repetities worden gehouden in het buurthuis Maasstraat aan de Maasstraat 4 7333 JG Apeldoorn op donderavond van 20.00 tot 22.00 uur. We kennen een inloop vanaf 19.30 uur, tijdens die inloop is de koffie en thee gratis, 

6. Afmelding kan via de whatsapp groep van aPOPpoldro, of via email: info@apoppoldro.nl.info@apoppoldro.nl 

7 De muzikaal leider heeft incidenteel de mogelijkheid om een repetitie te laten vervallen, hij/zij zal echter zijn/ haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen 

8. Het is verboden om te zingen met de teksten van de liederen op de mobiele telefoon, echter zorgt de vereniging voor de teksten op de beamer, en bij optredens voor een papieren versie. 

9. Afmelding voor een optreden kan alléén in de eerste week ná het bekend worden van de boeking, per email info@apoppoldro.nl. Na die week bekijkt het bestuur of er voldoende draagvlak is om de boeking te bevestigen. Bij onvoldoende deelname zal de boeking geannuleerd worden. 

10. Mocht iemand zich geïntimideerd, of op een andere manier onprettig of onveilig voelen, dan kan dit ten alle tijden gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. 

11. Bij alle uitingen in Sociale media dient men te denken om de naam van ons koor, om aPOPpoldro popkoor hoog te houden en zich dus te weerhouden van negatieve uitlatingen. 

12. Gebruik van het aPOPpoldro logo mag alleen met toestemming van het bestuur. 

13. aPOPpoldro is niet verantwoordelijk voor schade aan, of verlies c.q. diefstal van goederen en eigendommen tijdens repetities en optredens. 

14. We kennen een eenmalig inschrijf fee van € 25, = De contributie bedraagt € 22,50 per maand en dient iedere 1e maandag van de maand betaald te zijn op het bekende banknummer van aPOPpoldro. Tijdens de vakanties gaat de contributie door, bij langdurig afwezigheid door bv ziekte kunt u een regeling treffen met ons, dit in overleg met de penningmeester. 

12. Tijdens de Kerstvakantie en zomervakantie zijn er géén repetities. 

13. Er is mogelijkheid voor het nuttigen van een consumptie, in de zaal aan de Maasstraat 4, deze consumpties kunnen afgerekend worden door middel van een contante betaling met gepast geld, of door een tikkie met de Tikkie app, er is GEEN mogelijkheid tot pinnen. 

14. Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een lidmaatschap op te schorten of te beëindigen. 

aPOPpoldro popkoor 

Apeldoorn